Föreläsning i Umeå

Afasiförbundet/Talknuten inbjuder i samarbete med Föräldragruppen i Umeå till en föreläsning om språkstörning den 15 februari klockan 17.30 – 20.30. Föreläsningen handlar om hur en språkstörning yttrar sig och hur den påverkar både vardag och skolsituation. Föreläsningen riktar sig till föräldrar och personal, men även andra som kommer i kontakt med språkstörning kan ha nytta av föreläsningen.

Föreläsare: Ulrika Ivarsson, speciallärare med inriktning grav språkstörning och logoped Anna Philipsson. De arbetar på kompetenscentrum för språk och kommunikation i Umeå kommun.

Läs mer i inbjudan och gör anmälan