Föreläsning i Stockholm för föräldrar

I samarbete med Habilitering & Hälsa arrangerar Afasiförbundet/Talknuten den 8 november en föreläsning om “Språkstörning vad är det och vad får det för konsekvenser” för föräldrar i Stockholms län. Föreläsare är logoped Marika Habbe, psykolog Anna Liljestrand och rådgivare/specialpedagog Mia Walther från Resurscenter Tal och Språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig!