Föräldraträff i Bollnäs 30 mars

Afasiförbundet/Talknuten bjuder in föräldrar som har barn med språkstörning till en träff. Vi kommer att utbyta erfarenheter med varandra.

Träffen leds av Kristina Isberg som är engagerad i Talknuten och är förälder till en idag vuxen son med generell språkstörning graderad som grav. Kristina kommer att berätta om sina erfarenheter om hur det har fungerat i skola och vardag för hennes son.

Länk till inbjudan