Kommunikativ och fysisk rehabilitering

Vilken rehabilitering som behövs och som man kan få beror på graden av afasi och vilka fysiska svårigheter en person har.

Kommunikativ rehabilitering

Det ser därför olika ut från person till person. Det är viktigt att få språklig träning hos en logoped som kan vägleda en person hur denne kan hantera sin vardag samt ge tips på hjälpmedel.

Språklig träning hos logoped inleds ofta med individuell träning för att sedan övergå till att träna tillsammans med andra i en grupp. Hos logopeden tränar personen på att använda sitt tal och få ihop ord och meningar. Även att skriva och träna på läsförståelsen är också något som tränas hos logopeden.

I många kommuner som saknar anställda logopeder är det vanligt att en logoped som arbetar inom landstinget utformar övningar och att exempelvis en arbetsterapeut eller annan vårdpersonal i kommunen därefter hjälper till med den språkliga träningen.

Länk till Logopedförbundet

Fysisk rehabilitering

Det är vanligt att fysisk rehabiliteringen utformas av legitimerade fysioterapeuter (tidigare kallade sjukgymnaster). De flesta personer får efter genomgång med fysioterapeuten ett självträningsprogram.

Fysisk rehabilitering kan även bestå i specialiserad fysik träning på en rehabiliteringsklinik.

Länk till fysioterapeuterna
Länk till arbetsterapeuterna

Vårdplan/rättighet

Nationella riktlinjerna för stroke

Länk till Afasiförbundets rehabiliteringsmodell

Fackförbundet Fysioterapeuterna

Länk till mer info om afasi – 1177/Vårdguiden

Länk till Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande kring rehabilitering