Teletal och Taltjänst

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under ett telefonsamtal. 

Stödet ges av en tredje person (en tolk) i samband med ett telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och rikstäckande. Den görs på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Tolken följer med i samtalet och hjälper till med att:
– tolka otydligt tal och svåra ord
– vara ett stöd för minnet
– antecknar vad som sägs och skickar hem det
– lotsar genom telefonväxlar

Kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44 eller besök webbplats www.teletal.se

Länk till “så här fungerar det”

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst finns i vissa landsting i landet och är kostnadsfri.

Tolken inom Taltjänst kan ge stöd för den som:
– talar otydligt
– har svårt att hitta ord
– har svårt att förstå tal
– har svårt att läsa eller skriva

Mer information finns på webbplats www.taltjanst.se