Den yrkesgrupp som förskriver och prövar ut hjälpmedel är legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade logopeder.

Förskrivna hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som underlättar livet i vardagen. Det finns exempelvis hjälpmedel som underlättar för den som har nedsatt rörelseförmåga i händer, armar och ben. Andra hjälpmedel stödjer och underlättar kommunikation. Det finns hjälpmedel som ger stöd vid kognitionsproblematik som exempelvis bristande tidsuppfattning, orienteringsförmåga eller svårigheter att strukturera dagen. Exempel på förskrivna hjälpmedel som en person med afasi eller språkstörning kan vara talsyntes, läspenna, fickminne, talbok och talande klocka med minnesstöd.

Enkla lösningar

Arbetsterapeuter kan ofta ge tips på enkla lösningar som kan underlätta vardagliga göromål som att veta hur mycket vatten som behövs för att koka tre koppar kaffe eller kunna sköta munhygienen på ett bra sätt. Länk till youtubefilm om vad arbetsterapeuter gör. 

Ett bra stöd för många med afasi är att göra en kommunikationsbok med bilder som ligger nära personens intressen och liv. Afasiförbundet säljer ett stöd för att göra en egen kommunikationsbok som heter När orden tryter. Afasiföreningens i Stockholms län säljer även en kommunikationsbok med färdiga bilder som kan användas i akutskeded, eller en inledande period, för att kunna kommunicera med exempelvis vårdpersonal och anhöriga. Länk till beställning

Konsumentprodukter som hjälpmedel

Den tekniska utvecklingens framsteg har medfört att konsumentprodukter som hjälpmedel har utvecklats. En medicinteknisk produkt som säljs i öppna handeln räknas som en konsumentprodukt.

Många mobiltelefoner, surfplattor och kommunikationstjänster har inbyggda funktioner som kan vara ett bra hjälpmedel för personer med afasi eller språkstörning.

Stora variationer på tillgång i landet

Tillgång och priser till/på hjälpmedel varierar stort i landet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (länk), HSL,  är landsting och kommun skyldiga att se till att en person med funktionsnedsättning får tillgång till hjälpmedel. Då HSL är en ramlag fattar varje landsting och kommun själva vilka produkter som är hjälpmedel och vad som en person med funktionsnedsättning ska få utskrivet.

Inom många landsting finns det hjälpmedelscentraler och/eller kommunikations- och datacenter som arbetar med hjälpmedel.

Länktips

8-sidor – Nyhetstidning på lättläst
Myndigheten för delaktighet
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Fråga Arbetsterapeuten
1177 Vårdguiden
SÖK, södra regionens kommunikationscentrum
DART, kommunikations och dataresurscentrum
StoCKK (före detta Klara Mera)
Bosses Råd och Stöd Kunskapscenter
SPRIDA kommunikationscenter
Konsumentverket
Sveriges Konsumenter
Post- och telestyrelsen