Den akuta fasen

När den akuta fasen inträffar och personen insjuknar är det viktigt att komma till ett sjukhus med resurser för vård av personer med afasi. Idag finns det många sjukhus som har särskilda strokeenheter och det är dit som remitteringen bör gå.

Vårdteam

För att behandlingen ska bli på bästa sätt är det av stor vikt om det finns ett team som består av logoped som är specialiserad på afasi, neurolog, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och neuropsykolog. En helhetssyn bör från början prägla behandlingen av patienten.

Utskrivning

När en person med afasi anses vara medicinskt färdigbehandlad skrivs personen ut från sjukhuset. Det blir då kommunen som har det yttersta ansvaret för den fortsatta rehabiliteringen. Många gånger kan dock sjukhuset fortsätta med att ha en rådgivande funktion.

Länk till exempel vårdkedjan i Stockholms län