Anmäl vård och omsorg

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, är en myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna. Deras uppdrag är att genom tillsyn bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Till IVO går det att göra en anmälan om missförhållanden inom vården. Enskilda personer kan inte göra en lex Maria eller lex Sarah anmälan som verksamheter kan göra. Enskilda personer som exempelvis har afasi eller språkstörning kan istället lämna in tips eller anmäla ett klagomål.

På IVOs webbplats, www.ivo.se, går det att lämna klagomål på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Det går också att ta kontakt via växel på telefon 010-788 50 00.

Länk till IVOs webbplats för rapportering och anmälan