Epilepsi efter stroke

Just nu genomför forskare vid Göteborgs universitet en enkät riktad till dig som har epilepsi efter stroke eller dig som är närstående till någon med epilepsi efter stroke.

Just nu genomför forskare vid Göteborgs universitet en enkät riktad till dig som har epilepsi efter stroke eller dig som är närstående till någon med epilepsi efter stroke.

Forskningen ska kartlägga hur patienter/närstående tycker att epilepsi efter stroke påverkar livet och vad som kan bli bättre i sjukvården. Enkäten är anonym.

Enkät till patienter

QR-kod

Enkät till närstående

QR-kod

Enkäten är öppen fram till mitten av september 2024.