Engagera dig

Afasiförbundet och Talknuten arbetar för att människor med afasi och språkstörning/DLD rättigheter. Vi ordnar också många fina verksamheter med – och av personer med afasi och språkstörning/DLD och deras anhöriga.

I våra Afasi- och Talknutenföreningar samt Mötesplats Afasi-verksamheter finns ett rikt utbud av aktiviteter. Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt och opinionsbildande kring våra fokusområden: rätten till digital delaktighet, rätten till livslång rehabilitering och rätten till skola- och utbildning. Vi arbetar för att öka och sprida kunskap om afasi och språkstörning/DLD. Genom Afasifonden stödjer vi forskning.  

Du kan stötta vårt arbete på flera olika sätt – välj det som passar dig bäst!

Bli medlem

Stötta Afasiförbundet och Talknutens intressepolitiska arbete och verksamhet med ditt medlemskap. Du kan sedan själv välja om du vill engagera dig aktivt i en förening eller inte.

Bli medlem

Engagera dig i en förening

Vill du engagera dig i en förening? Välkommen! Kontakta vår föreningsutvecklare Sofie Lind på e-post: sofie.lind@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66 så hjälper hon dig att komma i kontakt med din närmaste förening. Du kan självklart också ta kontakt direkt med en förening.

Stöd forskning – ge en minnesgåva

Genom ett bidrag till Afasifonden stödjer du forskning kring afasi och språkstörning.

Ge en minnesgåva

Gåva till Afasiförbundets verksamhet

Genom att ge en gåva till Afasiförbundet stödjer du vår verksamhet. Gåvor används bland annat till föreningar, utvecklingsarbete och informationsmaterial.

Ge en gåva

Testamentera till Afasiförbundet

Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap är ett viktigt bidrag till Afasiförbundet och Talknutens arbete.

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Din testamentsgåva hjälper oss att

  • Sprida kunskap och öka förståelsen
  • Påverka samhället
  • Erbjuda stöd och gemenskap
  • Stödja forskning

Hur gör jag?

Vill du att hela eller delar av din kvarlåtenskap tillfaller Afasiförbundet kan du uppge vårt namn och organisationsnummer i testamentet.
Namn: Afasiförbundet, Organisationsnummer 80 20 10-24 41

Ta gärna hjälp av en jurist om du känner dig osäker på hur du ska göra. Varmt tack för din gåva!