Det behövs nationella riktlinjer för språkstörning

De 7-10 procent av befolkningen som har språkstörning drabbas av ojämlik tillgång till såväl utredning som behandling. Socialstyrelsen behöver ta fram nationella riktlinjer även för denna grupp skriver ordförandena för Afasiförbundet/Talknuten och Svenska Logopedförbundet samt forskarna Anna Eva Hallin och Signe Tonér i ett Debattinlägg i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle