Bland skolpersonal är okunskapen om språkstörning stor

I BUPs bedömning ansågs Malin Karlssons son vara lågbegåvad. Vid 16 års ålder fick han till slut diagnosen språkstörning. Skolpersonalen har under hela grundskolan försökt att hjälpa men inte nått fram då det inte har haft kunskap om vad problemet är.

Läs artikel i Vlt 

man-på cykel 600x402