Besök Riksgymnasiet

I april har Riksgymnasiet i Örebro besöksdagar för blivande gymnasieelever. På Riksgymnasiet går elever som har en grav språkstörning, en dövhet eller en hörselnedsättning. 

Länk till mer information om Riksgymnasiet och besöksdagarna