Avtackning av SPSM generaldirektör

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg tackades av innan han idag tillträder sin nya tjänst som direktör på MR-institutet.

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg och kanslichef Linda Bergfeldt tackade av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens, generaldirektör Fredrik Malmberg den 19 januari.

Fredrik Malmberg, tidigare Barnombudsman (BO), har arbetat i fem år på SPSM och bland annat sett till att språkstörning/DLD fått ordentligt kunskapslyft i myndigheten. Under hans tid som generaldirektör har en nationell kartläggning om språkstörning genomförts och det omfattande kunskapsstödet Studiepaket språkstörning samt om matematik och språkstörning tagits fram.

Han har också initierat ett råd med barn som har olika funktionsnedsättningar. Rådet har getts möjligheter att lyfta de problem och utvecklingsområden som de ser och upplever i skolan. I SPSM samråd för funktionsrättsorganisationer är Afasiförbundet/Talknuten representerade genom Linda Bergfeldt.

Skolministern på plats

Vid avtackningen deltog flera generaldirektörer samt skolministern Lotta Edholm. Lotta Edholm höll ett tal och lyfte Fredrik Malmbergs stora personliga engagemang i barnrättsfrågor. Hon framhöll att Fredrik Malmberg under hela sitt vuxna liv drivit på kring rättighetsfrågor som rör barn och unga.

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige, lyfte Fredrik Malmbergs arbete för att driva på för att statistik tas fram kring elever med funktionsnedsättning i skolan, SPSM utlokaliseringen av samverkanskontor för att komma närmare de skolor man ska stödja, samt hans arbete för att synliggöra elever medfunktionsnedsättning i medier.

Blir direktör på MR-institutet

Fredrik Malmberg går nu vidare till att bli direktör för det nyskapade och oberoende Institutet för mänskliga rättigheter, MR-institutet i Lund. Institutet ska bidra med hur mänskliga rättigheter tillvaratas både i lagstiftning och praxis. Institutets uppdrag är att följa, undersöka och rapportera om utvecklingen i Sverige för att kunna uppmärksamma områden där staten behöver säkra enskilda mänskliga rättigheter.

– Vi hoppas på en fortsatt dialog med Fredrik Malmberg i hans nya roll på MR-institutet, eftersom båda våra medlemsgrupper, personer med afasi och språkstörning/DLD, alltför ofta tillhör de grupper som marginaliseras i samhället, har svårt att göra sina röster hörda och vara delaktiga, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.