Ge tid – då kan fler vara med

Så kan du hjälpa personer med afasi att vara delaktiga. Afasiförbundet och Svenska Logopedförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober fem förslag på temat ”Ge tid”. Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal…

Studie ska förbättra afasi-vården

Akademiska sjukhuset medverkar i en stor internationell forskningsstudie om afasi. Personer som har fått afasi undersöks det första året efter att de fått en stroke. Syftet med studien är att studera effekten av olika behandlingar för att kunna förbättra…

Två ombudsmän anställda

Afasiförbundet har rekryterat två nya ombudsmän, Peter Andersson från Lika Unika och Sofia Karlsson från Funktionsrätt Sverige. Båda kommer att bli en stor tillgång för förbundet med sina breda intressepolitiska kompetenser. Sofia börjar den 1 november 2019 och Peter…

Begriplig texts slutseminarium

Afasiförbundet har varit en del av projektet Begriplig text. Vi har bland annat haft testare med afasi och språkstörning med i projektet som har berättar hur en text blir begriplig för dem. Den 19 juni hade projektet slutseminarium. Här…

Sommarträff på Trollegater

Den 18 augusti bjuder Föräldranätverket i Linköping in barn med språkstörning och deras föräldrar till en sommarträff på Trollegater utanför Rimforsa, söder om Linköping. Läs mer i inbjudan

“Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion”

Debattartikel från Funktionsrätt Sverige: “Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige” i Dagens…