Bild på omslaget till broschyren Lättläst om språkstörning

Lättläst om språkstörning

Afasiförbundet/Talknuten har tagit fram en broschyr om språkstörning på Lättläst. Broschyren vänder sig till barn, unga och vuxna som har språkstörning och behov av korta och lättlästa texter. Journalisten och tillgänglighetskonsulten Ylva Bjelle har skrivit på Lättläst. Läs broschyren…
Bild på omslaget till broschyr om afasi

Lättläst om afasi, språkstörning och hjärnrötthet

Afasiförbundet har tagit fram tre lättlästa broschyrer om afasi, språkstörning samt om hjärntrötthet. Målgrupp för broschyrerna är personer med afasi och språkstörning med behov av korta och lättlästa texter. Journalisten och tillgänglighetskonsulten Ylva Bjelle har skrivit på Lättläst. Ladda…
Leva med DLD/språkstörning

Ny broschyr om språkstörning/DLD

Afasiförbundet/Talknuten har tagit fram en ny broschyr om språkstörning/DLD : Leva med DLD/språkstörning – information till anhöriga. Anna Eva Hallin, legitimerad logoped och Postdok har skrivit broschyren. Pris: 30 kronor styck plus porto. Beställ den genom att mejla till…

Uppmärksamma DLD/språkstörning

Idag den 18 oktober är det DLD, Develompental Language Disorder, Awerness Day. 7-10 procent av alla elever i skolan har språkstörning. Det blir två i varje klass. Men fortfarande är det många barn och vuxna med DLD/språkstörning som inte…