Starta Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi drivs av Afasiföreningen och ofta genom ett samarbete med kommun, landsting och Arbetsförmedling som ger ekonomiskt stöd för att driva verksamheten.

Om Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi kan ses som en fortsättning på den rehabilitering som många gånger behövs när en person har fått afasi. Där finns datorer, och ibland surfplattor, med träningsprogram som är  inriktade på att träna den språkliga och kommunikativa förmågan.

Träningsprogrammen är anpassade efter varje individ. Handledare som är utbildade i träningsprogrammen finns tillhands och ger råd och stöd. Det kan också finnas andra sätt att öva den språkliga förmågan än genom datorträning. Handledare på Mötesplats Afasi har ofta många idéer och förslag på hur man kan gå tillväga.

Logoped gör bedömning av språkförmåga

Innan deltagarna påbörjar sin träning på Mötesplats Afasi gör en logoped en individuell bedömning för att hitta rätt nivå på träningsprogram och lämpliga övningar som utvecklar den
enskildes kommunikationsförmåga. Handledare på Mötesplats Afasi har därefter kontinuerlig kontakt med logoped för att stämma av nivån på övningar i den enskildes språkliga utveckling.

Genom en god kontakt och ett samarbete med logopedmottagningen kan information om föreningens Mötesplats Afasi spridas till personer som har fått afasi.

Hur gör man för att starta?

Ta kontakt med din kommun för att diskutera möjligheten att samarbeta kring att starta Mötesplats Afasi. Kontakta även logopedmottagningen för att etablera ett samarbete kring de personer som får afasi och som kan lotsas vidare till föreningens Mötesplats Afasi.