Kongress

Kongress 2012Afasiförbundet i Sverige har kongress var tredje år och hösten 2012 var den senaste som ägde rum i Södertälje.
Vid kongressen fattades beslut om förbundets verksamhetsinriktning de kommande tre åren och val av ny styrelse genomfördes.

Länk till Afasiförbundets verksamhetsinriktning 2013-2015