Organisation

Inom Afasiförbundet finns ca 4000 medlemmar som är fördelade
över 20 läns- och regionsföreningar och drygt 50 lokalföreningar.

Föreningarnas verksamhet
I föreningarna erbjuder man utbildning, stöd och social gemenskap
genom en varierande verksamhet som vänder sig till både personer
med afasi och anhöriga.

Mötesplats Afasi
En del föreningar har Mötesplats Afasi/Prova på rum där personer med
afasi får rehabilitering genom språklig träning i datormiljö och i studiecirklar.
Vid Mötesplats Afasi finns handledare på plats och ett samarbete med
logopeder finns för att få rätt nivå på den individuella språkliga rehabiliteringen.

Talknuten – för föräldrar som har barn med språkstörning
Afasiförbundet har genom Talknuten en föräldraverksamhet som är för
föräldrar som har barn med språkstörning. Talknutens verksamhet
genomförs i form av föreläsningar, informationsträffar, opinionsbildande
verksamhet och föräldranätverk.

Afasifonden
Afasifonden samlar in medel till stöd för personer med afasi och människor
med grav språkstörning. Fonden kan även ge bidrag till forskningsändamål.
Stöd oss gärna genom att ge en gåva på bankgiro 5666-8726 eller postgiro 23 37 56-6.