Rapport om anhörigas situation

Riks-Stroke har gjort en uppföljning av anhörigas situation ett år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapporten visar att de anhöriga står för en betydande del av hjälpen, stödet och tillsynen. De anhöriga vill också ha mer kunskap…
Torsdagsaktionen 20130605

Torsdagsaktionen

Torsdagsaktionen fortsätter utanför Rosenbad. Newsmill har publicerat en debattartikel utifrån Torsdagsaktionens krav på handling från regeringen. Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.