Elever med funktionsnedsättning utreds

För att öka kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet i skolan tillsätter regeringen en utredare. Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten.

Debattartikel i DN: “Skollagen fungerar inte för elever med funktionsnedsättning”

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med tio andra funktionsrättsorganisationer på DN Debatt: “Den likvärdiga skolan tycks inte gälla elever med funktionsnedsättning. Utan nationell statistik kan deras rättigheter inte tas tillvara.”