Uppsala

Mötesplats Afasi/Prova På Rummet i Uppsala
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Handledare: Helene Ahlgren 

e-post: lilian.am.larsson@gmail.com (ordförande) eller motesplatsafasi@afasiforeningen.org
Telefon: 070-343 95 78 (ordförande)

Öppettider:
Måndagar klockan 10.30 – 13.30
Tisdagar klockan 10.30 – 13.30