Mötesplats Afasi Ljusdal – Filial till MpA Hudiksvall
Besöksadress: Hotellgatan 17, Ljusdal
Ingång: Koppargården – Stora entrén

Handledare: Monica Wadin
Telefon: 070-359 47 66

Öppet: 1 dag i veckan (Besök efter tidsbokning)

Telefon övriga dagar: 0650-103 29 (Mötesplats Afasi Hudiksvall)

OBS! separat postadress:
Mötesplats Afasi Hudiksvall
Storgatan 54
824 52 Hudiksvall