Mötesplats Afasi Hofors – Filial till MpA Sandviken
Besöksadress: Hantverkargatan 21, Hofors
Ingång: Studieförbundet Vuxenskolan

Handledare: Wilma Hellström
Telefon: 070-518 12 78

Öppet: 1 dag i veckan (Besök efter tidsbokning)

Telefon övriga dagar: 026-27 38 87 (Mötesplats Afasi Sandviken)

OBS! separat postadress:
Afasiföreningen i Gävleborgs län
Att: Mötesplats Afasi Hofors
Storgatan 20
811 34 Sandviken