Härnösand

Afasiföreningen i Härnösand
PPR-verksamheten
Södra Vägen 5 B
871 40 Härnösand

Handledare: Zdenek Novak

e-post: gun.zdenek@bredband.net
Mobil: 0705 46 24 43

Öppet:
Måndagar klockan 10-15