Afasiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64
753 18 Uppsala

Afasiföreningen driver Mötesplats Afasi. Kontakta ordförande Lilian Larsson för mer information.

e-post: afasi.foreningen@c.hso.se eller lilian.am.larsson@gmail.com (ordförande)
Telefon: 018-56 09 49 eller 070-343 95 78 (ordförande)
Fax: 018-56 09 01

Webbplats: Afasiföreningen i Uppsala län