c/o Afasiförbundet
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm

Telefon 08-545 663 60 (växel kansliet Afasiförbundet/Talknuten)
e-post: talknuten@afasi.se

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

Länk till information om språkstörning och Talknutens verksamhet.