Afasiföreningen i Landskrona

Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona

Färdtjänst adress: Norra Kyrkogränd 17 ( in i gränden)
Telefon: 0418-205 80

E-post: afasilandskrona@gmail.com

Ordförande: Eva Ekman
evaekman@hotmail.com

Kassör: Sven Mellhorn
sven.mellhorn@outlook.com

Hemsida: Landskrona | i Landskrona med omnejd (afasi-lkrona.se)