Att bilda förening

Om det inte finns en förening där du bor kan du bilda en.

Att starta en förening är ett sätt att tillsammans med andra driva frågor och verksamhet tillsammans. I en afasiförening samlas personer med afasi och deras anhöriga. I en Talknutenförening samlas personer med språkstörning och deras anhöriga.

Få igång en förening

Samla intresserade till ett första möte för att höra om det finns intresse för att bilda en lokal afasiförening eller Talknutenförening. Utse gärna en arbetsgrupp som bildar en interimsstyrelse som är en  tillfällig styrelse tills dess att afasiföreningen har haft sitt första riktiga medlemsmöte eller årsmöte. En afasiförening är öppen för alla och de personer som delar föreningens intresse kan bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Interimsstyrelsens uppgifter är att:

 • Ge förslag på personer att ingå i styrelsen
 • Se om det finns medlemmar
 • Kalla till ett medlemsmöte för att besluta om att en lokalförening ska bildas
 • Ta kontakt med Afasiförbundet och få tillhörighet till en länsförening

Vid det första mötet

 • Presentera  Afasiförbundets normalstadgar för lokalföreningar (Du hittar dem här.)
 • Utse en ordinarie styrelse
 • Håll ett första konstituerande möte med den nyvalda ordinarie styrelse

Konstituerande mötet

Vid det konstituerande mötet bildas föreningen formellt och det ska beslutas om:

 • Att bilda lokalförening
 • Att anta namn, sätesort och verksamhetsområde.
 • Att anta Afasiförbundets normalstadgar för föreningar
 • Att utse firmatecknare

Det är viktigt att det konstituerande mötet protokollförs. Det är det protokollet som visar på att föreningen formellt har bildats.

Ansöka om organisationsnummer

Styrelsens ordförande och kassör ansöker om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket. Information om tillvägagångsätt finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Ansöka om post- eller bankgironummer för föreningen

När föreningen fått ett organisationsnummer ansöker ordförande och kassör om post- eller bankgironummer för föreningen.

Det löpande föreningsarbetet

När föreningen har startat och en styrelse utsetts så börjar arbetet med att utveckla föreningens verksamhet och rekrytera fler medlemmar. Styrelsen har styrelsemöten regelbundet under året och till årsmötet som är en gång per år, bjuds samtliga medlemmar in att delta.

Under “Dokumentation för föreningar” (länk) finns dokument och mallar som kan vara användbara i föreningsarbetet.

Vi rekommenderar också föreningen att antingen på egen hand eller tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan gå igenom Föreningshandboken som ger användbara råd för hur man startar och driver en förening.

Har ni frågor eller behöver hjälp, kontakta:

Anna Nilsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-545 663 66
E-post: anna.nilsson@afasi.se