Vid Afasiförbundets kongress år 2018 antogs förslaget om revidering av stadgarna för Afasiförbundet och förlaget på normalstadgar för Afasi läns- och lokalföreningar samt Talknutens läns- och lokalföreningar.

Länk till Afasiförbundets stadgar
Länk till Afasi lokalföreningens normalstadgar
Länk till Afasi länsföreningens normalstadgar
Länk till Talknuten lokalföreningens normalstadgar
Länk till Talknuten länsföreningens normalstadgar