Läns- och lokalföreningarna inom Afasiförbundet, har möjligheten att söka bidrag för sin sociala och intressepolitiska verksamhet för personer med afasi eller språkstörning.

Landstinget är en aktör som kan ge stöd till länsföreningars verksamhet. Kommunen är en annan aktör som kan ge stöd till lokalföreningars verksamhet. Ta kontakt med ditt landsting eller din kommun för att få information om hur ni som förening ska gå till väga för att söka bidrag till er verksamhet.

Det finns också fonder och stiftelser som föreningar eller enskilda personer kan söka bidrag ifrån. På Allmänna Arvsfonden hemsida finns bra information och tips om vart man kan vända sig.
Länk till Arvsfondens sida om fonder och stiftelser