Digitala möten – en checklista

Här är några saker att tänka på vid digitala möten, för att de ska funka för så många som möjligt med afasi eller språkstörning/DLD.

Ta reda på dina deltagares behov

Afasi och språkstörning kan ta sig olika uttryck. Vissa har svårt att uppfatta språk eller att själv prata. Andra har svårt att läsa eller att skriva. Vissa har hjärntrötthet och behöver fler och längre pauser, andra har kognitiva svårigheter eller ett begränsat arbetsminne.

Ju bättre du förstår dina deltagares behov, desto bättre blir mötet.

Genomför provmöten

Låt gärna deltagare prova mötes-appen innan så att de känner sig bekväma.

Informera deltagarna hur de kan bidra till ett bra möte för varandra. Till exempel genom att använda hörlurar för att minska störande ljud, eller att stänga av sin mikrofon när man inte pratar.

Smidig inbjudan och påminnelse

Använd mötes-appar där deltagarna inte själva behöver ladda ned appen. Skicka gärna en påminnelse med länk strax innan mötet så att de inte behöver leta efter länken.

Säkerställ att det finns flera sätt att delta, både via telefon och dator. Ange ett telefonnummer man kan ringa om man har tekniskt problem. Skicka med instruktioner i bildform. Ge mötet ett namn som är tydligt för mottagarna.

Tryggt välkomnande

Hälsa välkomna och berätta hur många som deltar, vad mötet ska handla om och hur man kommer till tals och när.

Genomför gärna en presentationsrunda. Utöver att skapa trygghet ger det alla
en möjlighet att testa om de hörs, och prova hur man sätter på och stänger av mikrofonen.

Tydligt mötesledarskap

Var extra pedagogisk, gärna övertydlig. Visa tydligt hur man stänger av och sätter på sin mikrofon och hur man begär ordet.

Se till att agendan följs, att alla säger sitt namn innan de pratar och att deltagarna pratar en i taget. Förtydliga om något inlägg är oklart så att alla har möjlighet att hänga med.

Summera regelbundet, och sammanfatta allas synpunkter för att säkerställa att du uppfattat deras inspel korrekt.

Tydlig talarordning

Om det underlättar, gör det möjligt för deltagarna att komma till tals både genom att prata och genom att skriva.

Använd chattfunktion eller handuppräckning för att begära ordet, och för att undvika att flera pratar samtidigt. Stäng av mikrofonen för dem som inte pratar för tillfället.
Säkerställ att alla ges möjlighet att säga sin åsikt.

Minimera störningarna

Bjud inte in fler än nödvändigt. Håll mötet i lugn takt, stressa inte upp dig om tekniska problem uppstår.

Säkerställ att alla vet hur man stänger av sin mikrofon och kamera. Ofta kan mötesledaren också göra det.

Håll inte längre möten än nödvändigt.

Dokumentera mötet

Skriv tydliga mötesanteckningar. Spela in mötet och använd direkttextning om funktionerna finns i mötes-appen. (Direkttextning är fortfarande mycket ovanligt).
Direkttextning underlättar för den som har svårt att hänga med i talat språk. Det ger också möjlighet att repetera vad som sades på mötet.

Pauser

Ha korta pass och generösa pauser. Vid digitala möten behöver man mer vila.
Utnyttja möjligheten till flexibilitet. Alla behöver inte vara med hela tiden. Gör en tydlig agenda, med tider för mötespunkterna. Då kan deltagare välja när de ska delta och när de inte ska det.

Tänk igenom vad som ska visas på skärmen

Ofta är det värdefullt för deltagarna att kunna se dokumentet som man talar om. Läs högt själv, eller säkerställ att alla hinner läsa och att texten är tillräckligt stor.

Vid diskussion är det bra att kunna se varandra. Men om samma person pratar under en längre tid kan det vara distraherande att samtidigt se alla andra.

Tänk noga igenom vad som ska visas och när, och se till att deltagarna hänger med
vid byten av vad som visas på skärmen.

Sammanfatta

Det är svårt att veta om alla har hängt med och haft fungerande teknik. Därför är det
viktigt med en bra sammanfattning vid digitala möten: Vilka beslut fattades, vad ska
göras, vem ska göra vad och till när.

Be om återkoppling

Efter mötet, be alla inkomma med synpunkter på vad som var bra och hur det
hade kunnat bli ännu bättre.

Sofia Karlsson

Har du fler funderingar, hör av dig till Afasiförbundets kansli så ger vi dig vägledning.
Denna text publicerades ursprungligen i Tidningen Afasi nummer 2, 2020