Afasi i Modern Psykologi

Modern Psykologi (9-10/2022) uppmärksammar afasi i sitt specialnummer om hjärnan. Afasiförbundets medlem Fredrik Sandman och Mathilda Cederlund som arbetar på Afasicenter i Stockholm, intervjuas om att leva med afasi.

Modern Psykologi (9-10/2022) uppmärksammar afasi i sitt specialnummer om hjärnan. Afasiförbundets medlem Fredrik Sandman och Mathilda Cederlund som arbetar på Afasicenter i Stockholm, intervjuas om att leva med afasi. Afasiforskarna Ingrid Henriksson vid Göteborgs universitet och Camilla Olsson vid Uppsala universitet intervjuas om vad afasi innebär, om att läsa och skriva med afasi, om psykisk ohälsa och digital delaktighet.

Här lägger man innehållet. Det kan vara text, bilder och annat.

Kom ihåg att Konvertera till vanliga block så att mallen inte ändras.