Dags att bryta tystnaden

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 27 december 2017, www.unt.se/asikt: Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter…

Föreläsning i Malmö

Talknuten södra bjuder in till en föreläsning i Malmö den 30 januari 2018 för föräldrar som har barn med språkstörning. Föreläsare är logoped Marika Habbe, psykolog Anna Liljestrand och rådgivare/specialpedagog Mia Walther från Resurscenter Tal och Språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.…

Ny myndighet för digitalisering

“En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med…