Dags att bryta tystnaden

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 27 december 2017, www.unt.se/asikt: Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter…

Föreläsning i Malmö

Talknuten södra bjuder in till en föreläsning i Malmö den 30 januari 2018 för föräldrar som har barn med språkstörning. Föreläsare är logoped Marika Habbe, psykolog Anna Liljestrand och rådgivare/specialpedagog Mia Walther från Resurscenter Tal och Språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.…

Fortsatt föräldraträff i Linköping

Afasiförbundet/Talknuten bjuder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan in till fortsatta träffar för föräldrar som har barn med språkstörning. Första träff för 2018 är den 24 januari och vi kommer då att prata om temat hjälpmedel, men även andra aktuella…

“Forskaren: Det händer i hjärnan när vi läser”

“Lättläst litteratur ökar och samhället blir bättre på att upptäcka läs- och skrivsvårigheter – men olika problem kräver olika typer av lättläst. Det menar hjärn- och språkforskaren Julia Uddén” i en artikel i Svenska Dagbladet. Länk till artikel i…

“Tydliga mål kan ge bättre strokevård”

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver: “Med tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.” Den 15 mars…

Ny myndighet för digitalisering

“En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med…

“Fridolin beredd att göra ändringar i läsa-skriva-räkna-garantin för att få med sig de borgerliga”

“För att få igenom sitt förslag om att införa en läsa-skriva-räkna-garanti redan från förskoleklass, är regeringen beredd att göra ändringar för att gå de borgerliga till mötes och få igenom det riksdagen”. Det skriver Sveriges radio i ett inslag. Länk…