Rapport om anhörigas situation

Riks-Stroke har gjort en uppföljning av anhörigas situation ett år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapporten visar att de anhöriga står för en betydande del av hjälpen, stödet och tillsynen. De anhöriga vill också ha mer kunskap…