Afasidagen

Nordiska Afasidagen den 10 oktober

Vid Afasidagen den 10 oktober uppmärksammas vad afasi är samt hur det är att leva med afasi, i de nordiska länderna.

Lokalt ordnar afasiföreningarna olika aktiviteter under afasidagen och i den anslutande veckan. Afasiförbundet i Sverige har valt att arbeta utifrån årliga teman och sätta fokus på frågor som är viktiga för många som lever med afasi.

Afasidagen 2021

Temat för Afasidagen 2021 är “Inget om oss utan oss – vi vill vara med”. Det kopplas till en av Afasiförbundets prioriterade frågor: Digital delaktighet.

– Pandemin har visat på stora skillnader i möjligheten att vara digitalt delaktig. Det har varit svårt för många med afasi att självständigt kunna boka till exempel tester, tider för vaccinering och vaccinationspass. Det krävs att samhället börjar lyssna på-, och lära av personer med afasi. Först då kan digitala tjänster utvecklas som inkluderar och inte utestänger, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

Lokala aktiviteter kommer att genomföras med utgångspunkt i de rekommendationer kring pandemin som gäller regionalt.

Mer information kommer att läggas ut i anslutning till Afasidagen.

Se Afasiförbundets film Moritz om digitalisering

Afasidagen 2020

Afasidagen 2019

Afasidagen 2018

Afasidagen 2017

Afasidagen 2016

Afasidagen 2015

Afasidagen 2014

Afasidagen 2013