Engagera dig

Vi på Afasiförbundet arbetar för att hjälpa människor med afasi, språkstörning/DLD och deras anhöriga att få bättre möjligheter och ett rikare liv.

Det gör vi bland annat genom de fina verksamheterna i våra föreningar, genom opinionsbildning, genom att öka och sprida kunskap om afasi och språkstörning/DLD samt stödja forskning.  

Du kan stötta vårt arbete på flera olika sätt – välj det som passar dig bäst!

Bli medlem

Engagera dig, till exempel i en förening eller av våra nätverk, mejla info@afasi.se och berätta lite mer om dig själv eller vad du är intresserad av 

Bli medlem

Ge en minnesgåva

Ge en gåva

Testamentera till Afasifö#bundet

Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap är ett viktigt bidrag till Afasiförbundet och Talknutens arbete.

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Din testamentsgåva hjälper oss att

  • Sprida kunskap och öka förståelsen
  • Påverka samhället
  • Erbjuda stöd och gemenskap
  • Stödja forskning

Hur gör jag?

Vill du att hela eller delar av din kvarlåtenskap tillfaller Afasiförbundet kan du uppge vårt namn och organisationsnummer i testamentet.
Namn: Afasiförbundet, Org.nr: 80 20 10-24 41

Ta gärna hjälp av en jurist om du känner dig osäker på hur du ska göra. Varmt tack för din gåva!