Upprop #slutvillkorat

Metoo-uppropet har startat en hashtag för kvinnor med funktionsnedsättningar som varit med om trakasserier och sexuellt våld, #slutvillkorat. Afasiförbundet välkomnar initiativet och uppmanar personer med afasi och språkstörning som varit utsatta att delta i uppropet.

Kommunerna har dålig koll på elever med språkstörning

Lärarnas Tidning skriver: “Många kommuner har dålig koll på elever med grav språkstörning, visar en kartläggning i tre län. Nu ska läget i hela landet kartläggas”. Länk till artikel i Lärarnas Tidning